Leerlingenraad

 

Op de JPS wordt jaarlijks een nieuwe leerlingenraad gekozen, bestaande uit 8 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Voor de verkiezingen geven kinderen dan een reden op waarom zij in de leerlingenraad willen. Vervolgens mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 kiezen welke reden zij het beste vinden. Er zijn geen namen gekoppeld aan deze redenen, dus kinderen weten niet op wie ze stemmen.

Naast de leerlingen zit de schoolleider Karin Herrings en een leerkracht bij de leerlingenraad.  De leerlingenraad houdt zich bezig met zaken rondom school waar zij verbeteringen willen zien. Dit verzinnen zij niet zelf, maar zij raadplegen hun achterban voor tips en suggesties. Dit betekent dat de raadsleden uit de verschillende groepen naar de kinderen in de groepen 1 t/m 4 gaan.Naast het inventariseren van ideeën uit de verschillende groepen, hebben de raadsleden ook de taak om terug te koppelen aan hun groepen of en waarom bepaalde ideeën wel of niet uitgevoerd worden.