Maatschappelijk werk

 

Even kennismaken

Bij deze wil ik mijzelf even voor te stellen. Ik ben Andrea Harmsen. Ik ben vanuit Sterk Huis betrokken als School maatschappelijk.

Wat kan het maatschappelijk werk op school u bieden:

  • Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.
  • Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.
  • Korte gesprekken met uw kind op school over waar uw kind tegenaan loopt.
  • Opvoedingsbegeleiding in uw gezin.
  • Advisering en begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van echtscheiding-, verwerking-- en gezinsproblematiek.
  • Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding.

De maatschappelijk werker op school kan u helpen met vragen als:

  • Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?
  • Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?
  • Wij gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn kind?
  • Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf nodig, kan dat ook…?

U kunt bij het maatschappelijk werk op school, via de Intern Begeleider, terecht voor al uw vragen en zorgen over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en over uw thuissituatie.

Voor contact: bel 073-6444244 of ga naar www.Juvans.nl.

 

GGD Jeugdgezondheidszorg?

Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de gemeente. Bij de uitnodiging voor het contactmoment ontvangt u een vragenlijst.

 

Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?

Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht, de oren en ogen worden getest en de jeugdarts bespreekt met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.

Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties. Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten, maar ook tijdens het inloopspreekuur of telefonisch spreekuur, al uw vragen stellen over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van uw kind.

 

Samenwerking met school

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider hoe het met uw kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de Zorg Advies Teams op school.

 

De GGD doet meer!

De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij het structureel en planmatig uitvoeren van gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde School aanpak. Centraal staat de vraag van de school. Deze aanpak stimuleert de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. De school heeft rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en beleid. De GGD ondersteunt ook bij het aanvragen van vignetten. Meer informatie: www.gezondeschool.nl.

De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.

Meer informatie Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels over de gezondheid van uw kind?

Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl/mijnkind.