Meldcode

 

Scholen hebben de plicht een meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld te hanteren.De meldcode gaat over alle vormen van kindermishandeling.Scholen zijn niet verplicht om te melden, maar wel om de meldcode actief te hanteren.Binnen onze zorgstructuur wordt de meldcode ingepast.Signalen van kindermishandelingen huiselijk geweld worden in kaart gebracht en besproken met collega’s.Daarna wordt de casus ingebracht in het Zorgteam van de school. Hier worden de vervolg-stappen bepaald.

Op de website http://www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de meldcode.