Formulieren en protocollen

 
Verlofaanvragen

Wij gaan er vanuit dat u probeert afspraken BUITEN de schooltijden te plannen. Mocht dit niet lukken zien we graag dat u voor alle soorten verlof een verlofbrief in Social Schools invult.

Dit geldt dus ook voor vooraf bekende/ geplande bezoeken aan specialisten, zoals bijv. orthodontist, opticien e.d. die niet BUITEN de schooltijden kunnen plaatsvinden.

 

Overeenkomst oudervereniging

Om het werk van de oudervereniging mogelijk te maken wordt aan alle leden een (vrijwillige) contributie gevraagd. Deze is in de jaarvergadering vastgesteld op € 42.50 per jaar. Door betaling bent u lid van de O.V. Deze contributie wordt omstreeks oktober / november door een automatische incasso geïncasseerd. De oudervereniging heeft bij de RABO-bank Heusden-Vlijmen een rekening onder nr. 1217.17.550 De contributie wordt o.a. besteed aan:

 • handenarbeidmaterialen bij activiteiten
 • schoolreis groep 3 - 4 - 5 - 6 - 7
 • jaaractiviteit groep 6 en 7
 • schoolverlaterskamp groep 8
 • speldag groep 1/2
 • kinderboekenweek
 • St. Nicolaasfeest
 • kerstfeest
 • carnaval
 • paasviering
 • verjaardagscadeau voor leerkrachten

Bij de eerste contacten met school krijgt u via de oudervereniging een overeenkomst aangeboden, die ondertekend op school kan worden in geleverd. Hiermee gaat u akkoord met een automatische incasso om uw contributie te innen. Mogen we u vragen om dit zo spoedig mogelijk na de oproep af te handelen. In de overeenkomst is ook een restitutieregeling opgenomen in verband met het tussentijds in- of uitstromen van leerlingen. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de penningmeester van de oudervereniging.

Als u geen lid van de oudervereniging wilt worden, gaan we er vanuit dat u dat ook kenbaar maakt aan de penningmeester van de vereniging.

Machtigingsformulier

 

Protocol Medicijnverstrekking

Kijk onder het tabblad ons onderwijs / *Medicijnverstrekking of klik hier om alle informatie te lezen.Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen GGD Handvat Scala

 

Overige protocollen 

Klassenouder             Afspraken internetgebruik voor leerlingen