Externe contacten

 
Inspectie Basisonderwijs

Voor vragen over onderwijs:

tel.: 0800-8051 (gratis)

website: www.onderwijsinspectie.nl

email: info@onderwijsinspectie.nl

 

Jeugdgezondheidszorg

GGD Hart voor Brabant afd. JGZ

tel.: 088 368 7000

Meester van Coothstraat 2, 5141 ES Waalwijk

www.ggdhvb.nl

Hier zijn de volgende hulpverleners te vinden:

Jeugdarts: Lonneke Peperkamp

Jeugdverpleegkundige: Korrie Haans

Teamassistent: Dimf van Loon

Logopedist: Carla van Heugten

 

Externe Vertrouwenspersoon

schoolarts GGD: mw. Dr. Louise Pepping

tel.: 0416 - 33 24 32 / 013 - 46 43 911

 

begeleider SOM: mw. Irma van Hezewijk

tel.: 0416 - 67 44 00 / 013 - 53 24 888

 

Klachtencommissie

VBKO

tel.: 070 - 35 68 600

tel.: 070 - 39 25 508

fax: 070 - 36 16 052

Stadhouderlaan 9

Postbus 82158

2508 ED Den Haag

 

Vertrouwensinspecteur

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.

tel.: 0900 - 1113111 (lokaal tarief)