BSO

 

Mikz kinderopvang en de Nanny regelen de Buitenschoolse Opvang (BSO) voor alle kinderen van basisscholen in Heusden. Onder BSO wordt verstaan: voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang op schoolvrije dagen.

Waarom BSO?

Deze dienstverlening is bedoeld voor ouders die door hun werktijden niet in staat zijn om hun kind binnen de reguliere schooltijden naar school te brengen of op te halen, maar ook niet in de gelegenheid zijn om hun kind tijdens de schoolvakanties op te vangen.

Met ingang van 1 augustus 2007 is elk schoolbestuur wettelijk verplicht om, indien u daar prijs op stelt, buitenschoolse kinderopvang aan te bieden die aansluit op de schooltijden. Daarom heeft Stichting Scala voor al haar Basisscholen in Vlijmen en Heusden een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Mikz kinderopvang.

Samengevat wordt buitenschoolse opvang op verschillende manieren vormgegeven:

  • Voor schooltijd: 7.00 – 8.30 uur
  • Na schooltijd tot +/- 18.30 uur
Contact

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken om eens te komen kijken neem dan contact op met:

Mikz kinderopvang

tel. 0416 369660

website: www.mikz.nl

email: info@mikz.nl

De Nanny

tel. 0416 820254

website: www.kdvdenanny.nl 

email: info@kdvdenanny.nl

 

Communicatie naar de leerkracht

Als ouder organiseert u zelf de VSO en de BSO van uw kind. Wel willen wij u vragen aan de leerkracht door te geven wanneer uw kind naar de VSO en BSO gaart. Dit zodat zij op de hoogte zijn wanneer zij welke kinderen met hen mee moeten laten gaan. Mochten er wijzigingen zijn in het programma dan vragen wij u dit zelf door te geven aan de VSO en BSO zodat zij de ophaaltijden kunnen aanpassen. Ook wanneer uw kind een keer niet naar de BSO hoeft dient u dit door te geven bij de BSO, maar ook bij de leerkracht.