Wereldoriëntatie

 
Groep 4 t/m 8

Schooljaar 2020-2021 starten we op onze school met een nieuwe wereldoriëntatie methode genaamd Blink Wereld.Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8 waarbij ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren de basisvormen. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken.Met Blink Wereld bieden we wereldoriëntatie op een manier die past bij de aanpak van onze school: als drie losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek).Blink wereld kan op verschillende manieren worden gegeven zoals gestuurd of middels een geïntegreerde en meer vrije aanpak. De inzet van deze methode is ons doel erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Uiteraard streven we er naar iedereen een bepaalde minimale basiskennis mee te geven. Bovendien heeft veel kennis slechts een “beperkte” duur in onze snel veranderende maatschappij.

Het gaat bij deze vakken niet zozeer om een massa feitenkennis erin te pompen, maar toch moeten de leerlingen regelmatig allerlei proefwerkjesleren om vast te stellen wat van alle informatie beklijft.

Groep 1/2 en 3

Als basis gebruiken we de methode Kleuteruniversiteit. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s, waar allerlei activiteiten aan worden gekoppeld. Op het1-2-3-ontdekplein maken we per thema een wisselhoek. De kinderen wordt ook gevraagd af en toe wat materialen voor deze hoek mee te brengen.