Zorg

 

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is.

Door het voeren van een goed klassenmanagement waarin kinderen ook leren zelfstandig te werken, is de leerkracht in staat extra tijd en ruimte te creëren, om (zorg)leerlingen binnen de groep extra aandacht te geven.

Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een V- of IV-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een I-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg.

De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De Intern begeleider (IB-er) heeft een coördinerende taak. Wij vinden het op onze school ook heel gewoon om ouders in te schakelen bij een stukje extra leerhulp. Deze ouders werken allemaal onder leiding en aansturing van de leerkracht en/of IB-er.

Hoe de zorg is ingericht en wordt georganiseerd op de JPS is terug te vinden in het Schoolplan.