Oudervereniging

 

De oudervereniging heeft een formele status:

Zij zijn een eigenstandig rechtspersoon in de vorm van een vereniging. In een notariële akte zijn de statuten neergelegd en de oudervereniging heeft op basis daarvan een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit alles is in overleg en met instemming van de MR gebeurd.

De oudervereniging heeft tot taak om binnen de school alle ouders te vertegenwoordigen. Uit hun midden kiezen ze zelf een (dagelijks) bestuur (=ouderraad). Ze vergaderen ongeveer 6 keer per jaar met een afvaardiging van het team.

We hopen dat alle ouders spontaan lid worden van de vereniging. Ouders kunnen lid van het bestuur van OV worden door zich verkiesbaar te stellen bij de jaarlijkse verkiezingen in september (jaarvergadering).

Zittende OV-leden kunnen aanvullende informatie verstrekken. Mocht U interesse hebben, dan kunt U dat altijd kenbaar maken aan een van de OV-leden. We vinden het wel erg prettig als ouders met allerlei leuke ideeën, suggesties een lid van de ouderraad inschakelen, daarom kennen we een contactouder per groep.

In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar maakt de OV een verdeling van de werkgroepen. (welk OV-lid is eerste aanspreekpunt voor welke werkgroep).We hopen, dat dit meewerkt aan een goede communicatie met elkaar.

Verder ondersteunt deze vereniging bij de opzet /voorbereiding /organisatie van allerlei activiteiten, zoals:

  • schoolreisjes, schoolfeestjes
  • Kerstmis, schoolverlaterskamp enz.
  • het verzorgen van alle boodschappen voor deze activiteiten
  • het bijhouden van draaiboeken van de taken van de oudervereniging
  • het mede coördineren van schoolse - en buitenschoolse activiteiten
  • hulp bieden bij het maken of opknappen van speel- en leermiddelen
  • evt. assisteren bij sommige lessen
  • beheren van de financiële ouderbijdragen. In de jaarvergadering wordt hiervan rekening en verantwoording afgelegd

Alle hulpouders en leden van de oudervereniging werken altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten/ directie.

Alle ouders, die binnen of buiten de school met kinderen werken, zijn hierbij op dezelfde manier verzekerd als de leerkrachten van onze school. Mocht u na het lezen van dit stukje ideeën of andere opmerkingen/vragen/suggesties hebben, kunt u deze doorgeven aan iemand van de ouderraad.Mailen mag natuurlijk ook naar e-mailadres: oudervereniging@jpsheusden.nl

 

Overzicht van de notulen van de ALV