Aanmelden nieuwe leerlingen

 

Ouders die hun kind(eren) op onze school willen aanmelden, zijn van harte welkom! Het kennismakingsgesprek en de formele inschrijving gebeuren steeds door de directeur mw Karin Herrings (karin.herrings@scalascholen.nl)

Natuurlijk bieden wij de mogelijkheid eerst een kijkje te komen nemen en een kennismakingsgesprek aan te gaan. Prettig is dan wel, dat u eerst een afspraak maakt met de directeur,  zodat er tijd en ruimte is om u ook goed te kunnen ontvangen. Bij deze inschrijving zullen u ook een aantal “overeenkomsten” ter ondertekening worden voorgelegd.

We hebben niet altijd goed zicht op alle 4-jarigen die onze school zouden willen bezoeken. We zien graag dat ouders van deze kleuters contact opnemen als hun kind 3 jaar wordt. Alleen dan kunnen we de organisatie goed afstemmen en tijdig evt. keuzes maken. De kinderen worden dan voorlopig ingeschreven. We hebben geen hard getal met betrekking de maximale groepsgrootte. Op momenten van tussentijdse instroom nemen we alle omstandigheden in ogenschouw en in overleg met elkaar bekijken we dan wat wijs is om te doen.

Ouders en nieuwe leerlingen ontvangen +/- 4-6 weken voor hun start een mail, een welkomsttasje met een kaart van de leerkracht als welkom. Bij de kinderen van groep 1 is daar o.a. een brief aan toegevoegd met allerlei spelregels, die in de kleutergroep van toepassing zijn.

Op de dag dat kinderen vier jaar worden mogen ze naar de basisschool. Dit is een nieuwe, grote stap in het leven van een kind.

De wet biedt de mogelijkheid om ook vóór de vierde verjaardag naar school te gaan. Deze zogenaamde gewenningsdagen vóór de vierde verjaardag willen we graag beperken tot 3 halve dagen in de week voor hun verjaardag.

In overleg met de ouders maakt de directeur bij de inschrijving hierover afspraken, waarbij gekeken wordt naar wensen van de ouders, de vakanties en de activiteiten van de school.Na hun verjaardag mogen ze dus hele dagen naar school.

Vierjarigen zijn echter nog niet leerplichtig en mocht blijken, dat een kind in het begin de nieuwe situatie niet zo goed aan kan, dan is er IN OVERLEG met de betreffende leerkracht zeker een oplossing te vinden.

Kinderen die vijf worden, zijn op dat moment ook leerplichtig en moeten volledig naar school. De formele verlofregels gelden dan voortaan ook voor hen.