Medezeggenschapsraad

In de Wet medezeggenschap op scholen, die op 1 januari 2007 van kracht is geworden, is voor-zien in een landelijke commissie voor geschillen met betrekking tot deze wet.

De landelijke commissie is krachtens de wet met haar werkzaamheden op 1 januari 2008 begonnen. Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs, de regionale expertise centra en de centrale dienst, zijn op basis van de WMS artikel 30 lid 1 bij deze commissie aangesloten. Ook onze school behoort daartoe.

MR reglement JPS

Huishoudelijk reglement MR

 

De onderwijsorganisaties hebben het wettelijke recht om leden en plaatsvervangende leden voor te dragen, daarnaast moeten de organisaties zorgen voor het secretariaat ten behoeve van de ambtelijke ondersteuning.De onderwijsorganisaties hebben een stichting opgericht die genoemde activiteiten voor de organisaties uitvoert. De stichting is een onafhankelijk orgaan, waarvan de leden van het bestuur benoemd worden op voordracht van de besturenorganisaties, waaronder de VO-raad, de personeelsvakorganisaties, de ouderorganisatie en de organisatie voor leerlingen.

De naam van deze stichting is: Stichting Landelijke Commissie Geschillen WMS.

De organisaties hebben tevens leden en plaatsvervangende leden voorgedragen voor de Geschillen Commissie zelf. Vervolgens hebben de leden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter voorgedragen. Inmiddels zijn allen benoemd door de Staatssecretaris van Onderwijs, Mevrouw Sharon Dijksma.

Inlichtingen kunt u vinden op de website: https://infowms.nl/content/geschillen

Het indienen van geschillen kan vanaf heden rechtstreeks naar de Commissie:Landelijke Commissie Geschillen WMSPostbus 21273500 GC UtrechtBezoekadres: Weg der Verenigde Naties 1, Utrecht.

Indien u vragen heeft met betrekking tot het indienen van geschillen kunt u die zowel schriftelijk als per mail richten. Het contact formulier en het email adres vindt u op de website van de Landelijke Commissie Geschillen WMS https://infowms.nl/content/geschillen

 

Bijeenkomsten van de MR

De MR komt ongeveer 6 x per jaar bijeen voor een vergadering.Na deze vergaderingen zullen op deze pagina de belangrijkste punten worden vermeld die zijn besproken.Vanaf heden zullen wij u als ouder nog beter proberen te informeren over zaken die behandeld worden in de MR. Wij zullen dit doen door voorafgaand aan de vergadering de agenda op de website te plaatsen en na de vergadering de notulen.

Mochten er vragen zijn kunt u altijd terecht bij onze MR leden of via mr@jpsheusden.nl.

 

Overzicht van alle notulen

Notulen 11 oktober 2022

Notulen 14 juni 2022

Notulen 12 april 2022

Notulen 17 februari 2022