Meldcode

Scholen hebben de plicht een meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld tehanteren. De meldcode gaat over alle vormen van kindermishandeling. Scholen zijn niet verplicht om te melden, maar wel om de meldcode actief te hanteren. Binnenonze zorgstructuur wordt de meldcode ingepast. Signalen van kindermishandelingen huiselijk geweld worden in kaart gebracht en besproken met collega’s. Daarnawordt de casus ingebracht in het Zorgteam van de school. Hier worden de vervolg-stappen bepaald.

Op de website http://www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de meldcode.
Ook is er een app beschikbaar: