Alles - in - 1 in de bovenbouw!

De methode Alles-in-1 werkt met projecten. Binnen die projecten komen diverse vakgebieden geïntegreerd aan bod. Als je de methode compleet gebruikt omvat het alle vakgebieden behalve gymnastiek en rekenen.

Op onze school hebben we er voor gekozen om niet alle vakgebieden te integreren. De vakken engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, tekenen, handvaardigheid, textiel, muziek, dans en drama worden middels Alles-in-1 in projectvorm aangeboden. De hoofdvakken zoals bijv. rekenen, schrijven, taal, spelling, technisch- en begrijpend lezen blijven apart op ons lesrooster, maar komen uiteraard wel in toegepaste vorm terug in de werkvormen van Alles-in-1.

Kinderen krijgen niet alleen les krijgen van hun eigen leerkracht, maar ook van de andere bovenbouwleerkrachten. Elke leerkracht verzorgt een eigen onderdeel en wel voor vier groepen. Op deze manier wordt ook meer gebruik gemaakt van de talenten van leerkrachten.

Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn enthousiast. In de aula is een projecthoek, die gedurende het project steeds meer aangekleed wordt met materialen en werkjes van kinderen. Ook de klassen zie je langzaam veranderen in de sfeer van het project. Na acht weken ronden we het project af, waarna we ons weer in een nieuw onderwerp gaan verdiepen.
We zijn van mening dat deze manier van werken voor meer betekenis, betrokkenheid, beleving en leerrendement zal zorgen!

Allesin1

Voor meer informatie over de methode verwijzen we naar de website van Alles-in-1, www.alles-in-1.org. U kunt hier lezen hoe de methode in elkaar steekt, welke projecten er aangeboden worden enz. Ook kunt u onder ‘leerling’ computeropdrachten vinden en samenvattingen van de aangeboden leerstof, waardoor u de mogelijkheid hebt om thuis ook aan te sluiten bij het project, waardoor het nog meer betekenis gaat krijgen voor de kinderen! (De website is ook via de website van school te bereiken.)

Heeft u nog vragen over Alles-in-1, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.