Formulieren & Protocollen

Verlofaanvragen

Wij gaan er vanuit dat u probeert afspraken BUITEN de schooltijden te plannen. Mocht dit niet lukken zien we graag dat u voor alle soorten verlof de bekende verlof-aanvraagbrief gebruikt.

Dit geldt dus ook voor vooraf bekende/ geplande bezoeken aan specialisten, zoals bijv. orthodontist, opticien e.d.. die niet BUITEN de schooltijden kunnen plaatsvinden.
De verlofbrief kunt u downloaden zodat u deze thuis kunt printen en invullen!

Pijllink Klik hier om de verlofbrief in te vullen

Overeenkomst oudervereniging:

Om het werk van de oudervereniging mogelijk te maken wordt aan alle leden een (vrijwillige) contributie gevraagd. Deze is in de jaarvergadering vastgesteld op € 42.50 per jaar. Door betaling bent u lid van de O.V. Deze contributie wordt omstreeks oktober / november door een automatische incasso geïncasseerd. De oudervereniging heeft bij de RABO-bank Heusden-Vlijmen een rekening onder nr. 1217.17.550 De contributie wordt o.a. besteed aan:

- handenarbeidmaterialen bij activiteiten
- schoolreis groep 3 - 4 - 5 -7
- jaaractiviteit groep 6 en 7 
- schoolverlaterskamp groep 8
- speldag groep 1/2
- kinderboekenweek
- St. Nicolaasfeest.
- kerstfeest
- carnaval
- paasviering
- verjaardagcadeau voor leerkrachten

Bij de eerste contacten met school krijgt u via de oudervereniging een overeenkomst aangeboden, die ondertekend op school kan worden in geleverd. Hiermee gaat u akkoord met een automatische incasso om uw contributie te innen. Mogen we u vragen om dit zo spoedig mogelijk na de oproep af te handelen.
In de overeenkomst is ook een restitutieregeling opgenomen in verband met het tussentijds in- of uitstromen van leerlingen. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de penningmeester van de oudervereniging.

Als u geen lid van de oudervereniging wilt worden, gaan we er vanuit dat u dat ook kenbaar maakt aan de penningmeester van de vereniging.

Pijllink  Klik hier om de machtiging te openen.

Protocol Medicijnverstrekking

Kijk onder het tabblad ons onderwijs / *Medicijnverstrekking of klik hier om alle informatie te lezen.

Pijllink Protocol Medicijnvertrekking en Medisch Handelen GGD Handvat Scala 

Klassenouder

 PijllinkNotitie klassenouder

Protocol Luizen