Volg ons op:

Onze school

 

De Johannes Paulus school is een kleine school met ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over acht groepen. Groep 1-8 zijn homogene groepen.

De school werkt vanuit de katholieke identiteit maar staat open voor alle gezindten.

Het wederzijds respect, een goede sfeer en harmonie staan hoog in het vaandel. Kenmerken daarvan zijn: openheid, warmte, betrokkenheid, structuur, rust en regels.

Er is een groot aantal gezamenlijke vieringen zoals: Rondje theater, katholieke feestdagen, schoolverlaterskamp, schoolreisjes, sportdagen, jubilea, afscheid e.d.


Enquete JpsEchter we zijn een katholieke school en willen dat ook laten blijken. We maken gebruik van de methode "Kleur".
Deze methode werkt met eigentijdse thema's. Tevens worden communie en vormsel in samenwerking met de Parochie begeleid.

De catechesethema's uit de methode worden aan alle kinderen aangeboden; we gaan daarin niet heel dogmatisch te werk, maar op een open, christelijke manier, met respect voor ieders eigen overtuiging.

Onze manier van omgaan met de geloofsovertuiging is een aanvullende rol op de eerste opvoedingssituatie, het gezin.

De missie van de school is: "Schitteren van micro naar macro". Uitgangspunten hierbij zijn: elk kind is uniek, anders, talentvol en sociaal.

De school streeft ernaar een veilige en sociaal stabiele omgeving te zijn voor alle betrokkenen.

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is geïntegreerd in het reguliere onderwijsprogramma.

Uitgangspunt is het leerstofjaarklassensysteem, met gedifferentieerd onderwijs, waarbij coöperatief leren volgens Kagan een belangrijke pijler is.

De school probeert leerlingen te laten leren vanuit een betekenisvolle context en gebruikt hiervoor de methodes Kleuterplein en Alles-in-1 om te komen tot thematisch onderwijs.

Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt. De school zoekt steeds weer naar mogelijkheden om dit uit te breiden en elkaars talenten te benutten.

Het ontwikkelen van zelfverantwoordelijkheid bij kinderen wordt nagestreefd middels het werken met een takenbord in de onderbouw en een taakbrief in de bovenbouw.